Členovia TK Chodec

Pôvodná myšlienka založiť turistický klub vznikla ešte v roku 2015 počas hrebeňovej túry v Nízkych Tatrách. Názov Chodec odkazuje na zameranie klubu, ktorým je najmä pešia turistika. V roku 2016 prebehla registrácia klubu ako občianskeho združenia a od začiatku roka 2017 sme sa úspešne zaradili do štruktúr KST. Momentálne má klub 7 členov, z toho jedného s kvalifikáciou inštruktora PT a jedného absolventa kurzu VHT.

Výbor klubu

Stanislav Jakábek

Predseda klubu

od 2017 inštruktor PT – I. stupeň

Mário Bazala

Hospodár

Peter Topoľský

Revízor klubu

Ivan Zich

Fvorný blogger

Michal Švorc

Člen výboru a vysokohorské IT

Členovia klubu

Otto Abt

Filip Jakábek